Můj poslední murál v Los Angeles, který musel být kvůli místnímu gangu přemalován. Příběh zmizelého díla můžete zažít formou audio-vizuální performance v mém ateliéru č.14 v MeetFactory.

My last mural in Los Angeles which had to be repainted because of a local gang. The story of the missing artwork can be experienced through an audio-visual performance in my studio No.14 at the MeetFactory.