EN: ACEEEHIIKPRTZ (portrait of Josef Bareš) is a remembrance of Positive Occupation, a show which Josef and I put together in the old Trafo Gallery in Vysočany in 2010.

When I told Josef I wanted to depict him on a wall in the current Trafo Gallery for its 15th anniversary exhibition, he sent me photographs of his current project which he recently presented at Super Books in Munich. His project "I accept" or "Ich akzeptiere" in German is about the loss of meaning of this phrase in everyday life. For example, in order to gain access to goods or services, there is no other alternative than "accepting" the terms of use. This absence of meaning makes the verb "accept" disintegrate into the letters it is constructed of.

Josef accepted my suggestion to paint his portrait.

CZ: ACEEEHIIKPRTZ (portrét Josefa Bareše) je připomínkou výstavy Positive Occupation, kterou jsme s Josefem měli v Trafo galerii ve Vysočanech v roce 2010.

Když jsem Josefovi napsal, že bych ho chtěl vyobrazit na stěnu současné Trafo galerie na výstavě k 15-ti letům od jejího založení, poslal mi fotografie ze svého současného projektu, který právě představil na Super Books v Mnichově. Jeho projekt "I accept", německy "Ich akzeptiere" je o vyprázdnění významu této fráze, abychom se něčeho dobrali, není jiná alternativa, než souhlasit s podmínkami užití atd. Absence významu slovesa "souhlasit" se rozpadá na jednotlivá písmena, ze kterých je složeno.

Josef s mým návrhem namalovat jeho portrét souhlasil.

 

ACEEEHIIKPRTZ (Portrait of Josef Bareš) 200x90 cm